Начало Начало
Фирмено представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Еврофондове - "ОП"
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
  Ценова листа Листа услуги
  Уеб здизайн Уеб дизайн
  Реклама Реклама
  Семинари Семинари
  Фирмени условия Фирмени условия
  Картини Картини
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
Семинари и работни срещи
№.
Семинари и работни срещи
Дата
Записване
1.

Бизнес климат в България, смесени предприятия, данъци и такси, представяне на фирми и продукти, актуална информация.

По заявка

Агенция НЕСТ
2.

Регулярни срещи на представили на бизнес общностите на Германия, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Румъния, България, Балтийските републики, Украйна и Русия ще се проведе в гр. Торгау провинция Саксония

От немска страна са заявили вече желанието за участие:

1.
Металообработване
2.
Съдове от неръждаваема стомана
3.
Автоматизационна техника, електроника, контролни системи,
4.
Конфекциониране на кабели
5.
Химически продукти, както и суровине за хим. промишленост
6. Строителни материали
7. Логистика и спедиция
8. Инженерни бюра и фирмени консултански къщи

Очертава се участието на фирми от следните браншове:

1.
Металообработване и монтаж; търговия с метали и техните сплави; спедиция;
Машиностроене и автоматизация (особено за техника за въздух и вода);
2.
Електроника; Автоматизация и контролни системи (измерване и управление), Програмиране; опазване на околната среда; алтернативни енергийни източници: слънчеви-, вятърни колектори и био-енергия; апаратура и монтаж; под доставчици на въздухоплавателната и космическа промишленост
3.
Химическа и фармацевтично промишленост; стъкларска промишленост, производство на пластмасови изделия, дървопреработване и строителна промишленост;
4.
Консултации; фирмен консултинг; инженерни бюра; реклама; образование; панаири и изложби; Банки; Управление; Застраховане; Право

Такса участие е 150,00 EURO плюс 19 % ДДС (MwSt)

В тази такса са включени Материалите за симпозиума, напитки и един бюфет.
Пътните, дневните и хотела са за сметка на участниците.
При желание без допълнителни разходи може да се поеме резервацията на хотел за форума за учстниците.
Освен това има и възможност за предоставяне на отделна площ за изложба на продуктите на представящата се фирма и раздаване от нейна стран на проспекти.

Цели на кооперационната борса в Торгау:

Да се създадат тесни лични контакти;
Възможност за полагане на основи и създаване на дистрибуторски канали за производства и начини за навлизане в нови пазари;
Възможно коопериране и договаряне на поръчки за производство, монтаж или транспорт на продукти и услуги.
Информация за ситуацията на немския пазар чрез представителите на немския бизнес, надеждна информация от първа ръка;
Източно европейските фирми получават възможността да представят разработените в своите предприятия технологии, продукти и услуги;
Възможност за планиране и осъществяване на бизнес с Германски и други партньори;
Ефективна възможност за представяне на фирмата си и директен контакт на место, вместо участие в скъпи и трудно достижими панаири и изложби.
Ще се радваме да Ви поздравим като участници на предстоящата кооперационна борса в Торгау.

гр.Торгау, Германия
провинция Саксония на

Агенция НЕСТ

От тук можете да запитате за програмата:


Агенцията, съвместно с Асоциация НЕСТ - Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопанските и индустриални предприятия организира тематични бизнес срещи, на които можете да срещнете Вашия нов партньор, търговски представител, дистрибутор, клиент от страната и чужбина. Програмата на срещите включват презентация на фир-мите, работни семинари, контакти и размяна на опит. Вие и Вашето предприятие може да се възползвате и от "Европейски програми за подпомагане и финансиране на малки и средни предприятия в България" , с което то да станете още по конку-рентноспособно и да бъде отговарящо на изискванията на ЕС.

На горе