Начало Начало
Фирмено представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Еврофондове - "ОП"
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
  Ценова листа Листа услуги
  Уеб здизайн Уеб дизайн
  Реклама Реклама
  Семинари Семинари
  Фирмени условия Фирмени условия
  Картини Картини
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
 
ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ
ЛИСТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ АГЕНЦИЯ НЕСТ УСЛУГИ
І. Тарифи за консултации и консултантски услуги
Тарифа за предварително проучване
Продължителността на предварителното проучване е от 20 до 60 часа при нормална задача
 
Изготвяне на окончателен консултански доклад  
Специфични проучвания
 
ІІ. Фирмени услуги
Намиране на бизнес партньор  
Изграждане на смесени предприятия [Joint Ventures] с чужд. партньори  
Изготвяне на бизнес план(финансова част)  
Изготвяне на бизнес проект(проектантско технологична част)  
Намиране и предлагане на недвижими имоти и земи за закупуване  
За учредяване и регистриране на:  
едноличен търговец  
събирателно дружество  
командитно дружество  
дружество с ограничена отговорност  
акционерно дружество  
Организаране на дистрибуторски мрежи  
Подбор и анализ на човешкия ресурс  
Организиране на симпозиуми и конференции  
Съдействие за участие в панаири и изложби  
ІII. Услуги за обработка на документи
Превод от български език на чужд език и обратно  
Водене на търговска кореспондеция  
IV. Кооперационна борса
Отваряне на оферта  
Отваряне на ексклузивна оферта  
Предоставяне на есклузивна оферта с каталог и писмо за намерения  
V. Представителска дейност
Представителство  
VІ. Уеб-дизайн, хостинг, реклама
Промоциален хостинг пакет с домейн(платен за 2 години) и изграждане на фирмен уеб-сайт  
Изработка на фирмен уеб-сайт  
Регистрация на домейни  
Хостинг пакети  
Печатна реклама  

На горе