Начало Начало
Фирмено представителство Представителство
Европроект Европроекти с НЕСТ
Еврофондове - "ОП"
Business Support Center Бизнес за МСП Ново
Инвестиции Инвестиции
НЕСТ Консулт НЕСТ-Консулт
Инфоцентър - НЕСТ ИНФОБИЗНЕС Инфоцентър
Фирмен сервиз Услуги
  Ценова листа Листа услуги
  Уеб здизайн Уеб дизайн
  Реклама Реклама
  Семинари Семинари
  Фирмени условия Фирмени условия
  Картини Картини
Фирмен профил Фирмен профил
Контакт Контакт
БИЗНЕС УСЛОВИЯ
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Бизнес отношенията между Агенция НЕСТ ООД (Агенцията) и Клиента се базират на взаимно доверие. Клиентът може да се довери в Агенцията относно професионално и коректно поведение в бизнес делата и за закрила на интересите му.
II. ДЕЙСТВИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Генералните бизнес условия (ГБУ) ръководят всички бизнес отношения между Агенцията и нейните клиенти отнесено до пълната гама от услуги предлагани от Агенцията. ГБУ са неразделна част от всеки договор подписан от Агенцията и Клиента.
III. БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТА И АГЕНЦИЯТА
1.
Агенцията получава права за представителство на българския или друг пазар за продуктите и услугите на клиента си;
2.
С клиента се договаря ясна и дългосрочна маркетингова стратегия;
3.
Точно и ясно разпределение на отговорностите и задълженията на двете страни:
-

Клиентът дава гаранции за своите продукти със сертификат за качество и сертификат по EN DIN-ISO 9001,

-
Клиентът дава гаранции, а Агенцията, по негова заявка и за негова сметка организира и изгражда гаранционнен и извънгаранционнен сервиз на продуктите му,
-
Агенцията се задължава да предостави първокласни специалисти и експерт-консултанти,
-
Агенцията се задължава да извършва продажбите на продуктите на клиента си и да защищава неговия пазарен дял и интерес.
4.
Минимална продължителност на периода за изграждане на рекламна кампания и стратегия, за налагане на продукта на пазара е минимум 1 година;
5.
Клиентът инвестира в обучението за неговите продукти.
6.
Агенцията осигурява техническото изпълнение на рекламната и маркетингова стратегия.
IV. АКТУАЛНА ПУБЛИКАЦИЯ. ВАЛИДНОСТ НА УСЛОВИЯТА. ПРОМЕНИ.
 
Настоящите ГБУ са на разположение на клиента в офиса на Агенцията. Тези ГБУ са определени и одобрени от УС на Агенцията.
 
Агенцията си запазва правото на промяна или замяна на тези ГБУ по всяко време, ако това е наложително. Клиентът ще бъде информиран своевременно за направените промени в писмена форма и по обичайния начин. Ако Клиента не възрази на новите правила в седем дневен срок, то тези условия се смятат за мълчаливо приети.

На горе