EВРОПРОЕКТ на Асоциация за икономическо развитие на търговско, стопански и индустриални предприятия в България
Начало
Еврофондове - "ОП"
Европроект Европроект
ОБЩИНА МОНТАНА
Разположение
Община Монтана е разположена в северозападната част на България, по протежение на река Огоста, между Стара планина и Дунавската равнина, на площ от 676,11 кв. км. Регионът има приятен климат, лесен транспортен достъп и е подходящ за развитие като един икономически, транспортен, туристически и културен център. Община Монтана е административен център на областта. Населението на община Монтана е повече от 60 000 жители, на средна възраст 34,7 год.Машиностроенето, шивашката промишленост, земеделието, хранително-вкусовата промишленост и производството на керамични изделия са добре развити в общината. Регионът е екологично съхранен с плодородна земя и има един от най-големите язовири в Европа, осигуряващ отлични възможности за индустриално и земеделско развитие, както и за забавление.
Както навсякъде по света, стратегическото местоположение е безполезно без бърза и ефективна транспортна система.
Монтана е подсигурена с отличен потенциал за пътуване и превоз. Най-късият път от Западна Европа до Южната част на България, Гърция, Турция и Средния Изток минава през територията на Монтана, която е разположена на Европейски транспортен коридор №7 и на главната магистрала Е–79. Добре изградените сухопътна и железопътна инфраструктури осигуряват лесен достъп до международното летище в София, също така и до пристанище Лом - второто по големина българско пристанище на река Дунав. Близостта на Монтана до главните европейски магистрали, речните пристанища, международно летище и изградена железопътна инфраструктура осигурява отлична възможност за производителите и дистрибуторите, желаещи да се разположат в Югоизточна Европа.
     
     
     
Местната власт на Община Монтана е решена максимално да улесни и насърчи всяка конструктивна бизнес инициатива, когато тя е насочена към местното икономическо развитие. Община Монтана не е само подкрепяща бизнеса изобщо, тя е подкрепяща именно Вашата инициатива. Вашият успех е и наш успех. За да Ви подпомогне по пътя към успеха, нашето местно управление предлага конкретни терени за инвестиции, бизнес консултиране и професионално подготвен персонал, който ще съдейства да съхраните Вашият бизнес и да го разширите.

От 1990 г. България пое по пътя на едно забележително пътуване към икономическо преструктуриране, което създаде подходящи бизнес възможности за директни чуждестранни инвестиции. Сега страната може да се похвали с добре развити банкови и застрахователни системи, както и с бизнес агенции и организации, подпомагащи инициативността сред предприемачите. Комбинацията от политическа и икономическа стабилност, атрактивното заплащане на висококвалифицираната работна ръка, стратегическото местоположение и подпомагащото бизнеса местно управление превърнаха Монтана в идеалното място за инвестиции в източна Европа.
Структура на работната сила – 2003 г.
Поради социалните и икономически структурни реформи в Монтана се задържа сравнително висок броят на безработните (17.2 % средно за 2003 г.) с тенденция към леко намаляване. Това от своя страна създава среда на високо квалифицирани безработни, готови за работа. Машиностроенето е било особено засегнато от тези промени като повече от 1500 човека от тази индустрия са безработни. От друга страна, в последните години е нараснал броят на работещите в шивашката промишленост, търговците на дребно и такива от сферата на услугите, в областта на комуникациите и оборудването.
     
     
     
     
Обучение на работната сила
Програмите за обучение на работната ръка, организирани от Бюрото по труда Монтана, професионалните гимназии и НПО допринасят за висококвалифицираната работната ръка в града. Бюрото по труда прави регулярни изследвания на потребностите на пазара на труда за удовлетворяване нуждите на фирмите с добре обучена работна сила. Квалификационните курсове и курсовете за преквалификация, обучението в професионалните училища и програмите за бизнес-ориентация постоянно предлагат на работещите и безработните посрещане потребностите на местния бизнес и повишаване на пазарната устойчивост на местната работна ръка
Монтана има добре развита образователна система, която подготвя успешно ученици и студенти за местния бизнес. 23 училища с 805 квалифицирани преподаватели обслужват повече от 8 900 ученици. Училищата предлагат различни технически, бизнес-науки и курсове по изкуствата, създадени в отговор на специфичните нужди на широк кръг на бизнеса. Програмите на училищата позволяват на учениците да се фокусират в специални сфери на обучение. Съществуват занимания по интереси в началните, средните училища и гимназиите, с цел да стимулиране напредъка на учениците.
Гимназии:
- Гимназия с преподаване на чужди езици, специализирана в преподаване на английски и немски език;
- Природо-математическа гимназия
Професионални училища
В пет професионални училища се обучават повече от 2 500 ученици годишно, като им се осигурява професионална квалификация за посрещане потребностите на местния бизнес. Най- търсени специалности са счетоводство, архитектура и строителство, икономика и мениджмънт, автомобилизъм, шивашко производство и дизайн и електротехника. В професионалните училища има висококвалифицирани преподаватели, като съотношението учители/ученици е 1/12. Освен това, училищата предлагат разнообразие на курсове и програми за местната работна ръка, ориентирани към местната индустрия. Броят на новозаписаните ученици в професионалните училища през последната година е нараснал с 15%.

983 ученици завършиха средно и средно специално образование през учебната 2004/2005 година

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия
Учениците изучават архитектура и строителство, изследване на земята, конструиране на транспортни системи, строителен монтаж и др.
Тел: 096 303260, 303262

Финансово-стопанска гимназия
Специалностите в него включват бизнес – администрация, индустриален мениджмънт, компютърно-информационни процеси, счетоводство, мениджмънт, мениджмънт на ресторанти.
Тел.: 096 300435, 300425

Професионална гимназия по лека промишленост
Тел: 096 305197, 305178

Професионална техническа гимназия
Тел.: 096 300632, 300635

Професионална гимназия по електротехника
Тел: 096 304090, 301166

Икономиката на Монтана е добре развита в различни сектори, като фирмите произвеждат за националния и международните пазари. Тези компании се възползват от предимствата на Монтана – наличните природни ресурси, местоположение и високо квалифициран персонал. На територията на Община Монтана работят 2127 фирми. Преобладават малките фирми – 1939 (91%), където работят по-малко от 10 човека. 24 са фирмите, в които работят повече от 100 човека. Тези 24 предприятия обаче създават над 80 % от индустриалното производство в Монтана. Те произвеждат основно акумулаторни батерии, теракотени и фаянсови изделия, облекло, транспортни системи, велосипеди, мраморни изделия, фитинги, както и продукти от хранително-вкусовата промишленост.
Приходи от продажби в индустрията – 2003 г.
Монтана може да се похвали с много добре развити и разнообразни компании, които имат успешни партньорства с международни фирми за инвестиции, производство и продажби:
МОНБАТ
МОНБАТ е водещо предприятие в Монтана, което произвежда над 1 млн. оловно-кисели батерии годишно, с продажби в Гърция, Македония, Унгария, Беларус, Румъния, Русия, Украйна, Сърбия, Турция, Англия, Норвегия, Швеция, Чехия, Южна Америка и Средния Изток. Работещите в МОНБАТ са над 450 човека, които проектират и произвеждат акумулатори за леки и товарни автомобили, локомотиви, военни самолети и хеликоптери.
Тел.: 096 393101
Факс: 096 300974
E-mail: office@monbat.com
http://www.monbat.com
.
КРОС
От 1993 г. фирма КРОС произвежда велосипеди за спортуване и високопланински колелета, които се изнасят основно за Европейския пазар, включително Великобритания, Холандия, Русия, Финландия, Гърция, Сърбия и Македония. КРОС удовлетворява нуждите на своите клиенти, като произвежда висококачествени части за колелета, както и проектира рамките за тях, което, от своя страна, води до възможности за комфортно и леко колоездене на достъпна цена. Работниците във фирма КРОС са над 200 човека.
Тел./факс: 096 300725
E-mail: cross@crosscycle.com
http://www.crosscycle.com
БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ
Това е най-голямата испанска инвестиция в България. Фирмата произвежда галванизирани и чугунени тръбни фитинги за износ в страните от Европейския съюз. Фирмата е водещ работодател в Монтана с персонал над 600 човека. Берг Монтана Фитинги е сертифицирана със Сертификат ISO-9001.
Тел.: 096 399201
Факс: 096 399200
E-mail: office@bmfittings.com
www.bmfittings.com
.
МОНОЛИТ
Над 250 работници в МОНОЛИТ добиват и преработват естествени каменни блокове, които се използват за външна и вътрешна стенна облицовка, подова настилка и архитектурно проектиране на елементи и сгради. Варовикът и мраморът са извличани от 8 каменни кариери, собственост на фирмата. МОНОЛИТ изнася каменни плочки за облицовка и подова настилка по целия свят, включително Европа, САЩ, Канада и Далечния Изток. Доказателство за качеството на производството на МОНОЛИТ е използването на техни изделия за изграждането на много паметници, сгради и др., включително стадион “УЕМБЛИ” в Лондон, Англия.
Тел.: 096 300854
Факс: 096 300857
E-mail: monolith@asystbg.net
АВА Спорт
Специализирана е в проектирането и производството на висококачествени и комфортни ремъци и седалки за парашути и съпътстващи аксесоари за много развити в тази област международни фирми. В момента във фирмата работят над 70 човека. Продажбите на произведената продукция бързо се увеличават по целия свят, включително Канада, Европа, Япония, Среден изток и САЩ. Техните продукти са наградени с DHV международен сертификат в Германия. Фирмата организира ежегодно състезания в тази област.
Тел./факс: 096 300235
E-mail: avasport@net-surf.net
http://www.avasportcentral.com
.
БАЛКАН
Българско-холандската компания произвежда метални изделия – мрежи, багажници за колелета, тръбни и телени конструкции за износ за Великобритания, Франция, Австрия, Холандия, Германия, Белгия, IKEA – Швеция и Полша. В момента в БАЛКАН работят 130 човека и фирмата притежава Сертификат ISO-9001
Тел.: 096 300010;
Факс: 096 300011
E-mail: balkan@balkan-bg.com
http://www.balkan-bg.com
КЕРАМИК ИНВЕСТ
Над 285 човека са ангажирани с производството на теракотени и фаянсови плочки, произведени с висококачествено покритие и продавани на националния и европейския пазар. ПОДОВА КЕРАМИКА има над 1 000 000 EUR чуждестранни инвестиции.
Тел.: 096 392111
E-mail: cih@net-surf.net
.
МАЙ
Водещо предприятие в проектирането и производството на дамска конфекция, което произвежда над 800 000 облекла годишно. В предприятието работят над 700 човека. Фирмата работи за износ за Франция, Германия, Белгия, Великобритания, Италия и Холандия.
Тел.: 096 300260;
Факс: 096 300261
E-mail: may@maybg.com
http://www.maybg.com
МИР
Предприятието произвежда специализирани метални конструкции, лентови транспортьори, ролки и др. Чрез партньорството си с MANNESMANN-DEMAG, DURR, RIELA и ACCO фирма МИР увеличи своето производство и пазари. Компанията е сертифицирана със Сертификат ISO-9001. Във фирмата работят над 200 човека.
Тел.: 096 300510
Факс: 096 300512
E-mail: mir@net-surf.net
http://www.mir.hit.bg
.
МОНТ-ПИГМЕНТ
Фирмата произвежда над 500 тона годишно неорганичен пигмент за Balkan Color Ltd и съвместно с италианския партньор Color Trading Ltd и за износ за цяла Европа. Във фирмата работят 30 човека, които с високата си квалификация и ползването на модерна технология осигуряват високо качество на продукцията. Пигментите са проектирани за керамика, емайл, порцелан, стъкло, циментови смеси и мозаечни блокове.
Тел.: 096 300702
Факс: 096 305567
E-mail: montpigment@net-surf.net
ТРИМОНА
ТРИМОНА произвежда ежедневни и спортни обувки и домашни пантофи в продължение на 40 години. В последните години ТРИМОНА получи престижни национални награди за качеството и дизайна на обувките, които произвежда. В партньорство с европейски фирми, тя продължава да осъвременява своята продукция с нови технологии за продажби в България и Европа. В момента в ТРИМОНА работят над 480 човека.
Тел.: 096 301026
Факс: 096 301029
E-mail: trimona@net-surf.net
.
ВОЙНОВ и Сие
ВОЙНОВ и Сие е водещ производител на висококачествени млечни продукти за българския пазар. В момента във фирмата работят над 50 човека.
Тел.: 096 306254

Инфраструктурни проекти и международни партньорства
Създадените международни партньорства и завършените инфраструктурни проекти, както и тези, които са в процес на изпълнение, предначертават отличните перспективи пред икономическото бъдеще на Община Монтана. Част от тях са:
• Община Монтана е побратимена с Банска Бистрица, Словакия и осъществява едно над двадесетгодишно партньорство в областта на обмен на младежки, културни и спортни инициативи, както и обмен на опит между представители на местните власти, икономически специалисти, експерти в областта на опазване на околната среда и регионалното развитие;
• Създаване на съвместни програми с други побратимени градове от Германия, Русия и Полша;
• Осъществен проект за изграждане на ВЕЦ на язовир “Огоста”, финансиран от френски инвеститор;
• Осъществен проект за изграждане на инфраструктура за пренос на газ за домакински и индустриални нужди, финансиран от български и чуждестранни инвеститори;
• Изградено Депо за твърди битови отпадъци, финансирано по Програма ИСПА, на стойност 8,5 милиона EUR;
• Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Монтана, която се изгражда в момента, финансирана по Програма ИСПА, на стойност 15 милиона EUR;
• Изграден Център за обслужване на граждани, финансирано от Американската агенция за международно развитие и Фондация за реформи в местното самоуправление;
• Изграждане на цифрова система за телекомуникации;
• Изграден Бизнес инкубатор за микро–, малки и средни предприятия с възможности за по-нисък наем за офиси и оборудване, както и предоставяне на консултантски услуги, финансиран от държавния бюджет и ПРООН;
• Изграден JOBS Център - Монтана, финансиран от ПРООН.
Инфраструктура
Телекомуникации
Монтана е включена в изградената оптична система в България, която осигурява отлични възможности за комуникация, отговаряща на международните стандарти.
• Цифрова телефонна централа, изградена от БТК.
• Високоскоростна интернет-връзка (до 1 Gbit/sec), осигурена от двама интернет-доставчици – ОПТИЛИНК и НЕТ-СЪРФ, предлагащи най-съвременните интернет-услуги. Понастоящем, практически 100% от домакинствата имат възможност за интернет-достъп.
• 35 Интернет клубове
• Изградени мрежи с пълно покритие на три различни мобилни оператори, предлагащи и безжичен интернет-достъп – Мобилтел, Глобул и Вивател.
Водоснабдяване и канализация и газоснабдяване
Монтана има отлично изградена инфраструктура в областта на водоснабдяването и канализацията и газоснабдяването, което беше осъществено с чуждестранни инвестиции. За да посрещне нуждите на потенциалните си бъдещи клиенти, мрежата за газоснабдяване е изградена с по-голям капацитет, отколкото понастоящем се използва.
Водни ресурси и водоснабдяване
Област Монтана има наличие на изключителни водни ресурси, осигурявани от подземна водоснабдителна система, 5 главни реки и 16 язовири и езера. Язовир Огоста, намиращ се в периферията на града, е вторият по големина язовир на Балканския полуостров и един от най-големите в Европа. Той е разположен на 24 хектара и осигурява вода за поливане на земеделски култури, използва се и за индустриални нужди, на него има изграден ВЕЦ. Също така язовир Огоста представлява и място за отдих и туризъм.
Обществен транспорт
Автобусни и железопътни превозвачи осигуряват обществен транспорт до и от Монтана. Междуградските линии се обслужват от частни превозвачи, гарантиращи високо качество и конкуренти цени на техните услуги.
ПОДПОМАГАЩИ БИЗНЕСА ОРГАНИЗАЦИИ
В Монтана съществуват няколко организации и асоциации, извършващи консултантска дейност на съществуващият бизнес и работещи за привличането на нови инвестиции. Те осигуряват разнообразни услуги, включително консултации, обучения, предоставяне на информация, международни контакти за стартиране, разширяване и подобряване на бизнеса.
Българска търговско-промишлена палата – Монтана
Създадена преди повече от 150 години, целта на Българската търговско-промишлена палата е да подпомага, повишава, представлява и запазва икономическите интереси на българските бизнес-индустриалци, производители и търговци. Организацията осигурява специфични дейности като създаването на Е-търговски информационни центрове и публикации на информация, получена от проведени международни срещи, местно законодателство, търговско право и международните практики. Българската търговско-промишлена палата работи ефективно с мрежата на търговски палати в света.
Тел./факс: 096 305660
E-mail: mcci@bcci.bg
http://www.bcci.bg
Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Монтана
АРРБЦ е създадена като неправителствена организация през 2000 година за подкрепа на малките и средни предприятия в област Монтана. АРРБЦ е член на Българска Асоциация на Агенциите за регионално развитие. АРРБЦ се стреми да създаде устойчиво регионално развитие, да стимулира включването на общността в социалното и икономическото развитие на региона, да подобри икономическото положение на областта и да повиши трудовата заетост чрез предоставяне на консултации, обучения и различни информационни услуги за нуждите на бизнеса. Организират се семинари по маркетинг, внос/износ, писане на проекти и управление на проекти, бизнес-планиране, както и семинари с други неправителствени организации.
Тел: 096 300760
Факс: 096 300740
E-mail: arrbc.montana@jobs-bg.org
http://www.barda.bg
Областна търговска асоциация Монтана
Индустриалната стопанска асоциация в област Монтана е учредена през 1982 година като доброволен икономически съюз на фирми, създаден с цел да обедини интересите и подпомогне развитието на бизнеса в региона. ИСА е колективен член на БСК. В нея членуват 52 промишлени и търговски фирми от Монтана, Лом, Берковица и др. Областната търговска асоциация предлага различни услуги: предоставяне на информации, свързани с външнотърговска дейност, организиране на участие в бизнес-делегации в чужбина, подпомагане на фирмите при разработване на бизнес-планове и проекти в съответствие с условията на инвестиционните източници, съдействие на членовете си по въвеждане на международни сертификати ИСО, квалификационни обучения.
http://b2b.bia-bg.com/biasite/regional/isa_mont_en.htm

Монтана разполага с високо обучена и мотивирана работна ръка, която е подготвена да работи в конкурентна пазарна икономика. Това стимулира фирмите за воденето на бизнес в региона. Наличният широк спектър от умения, които притежава работната сила в Монтана, кара инвеститорите да произвеждат нови продукти, услуги и партньорства. Жителите на Монтана са в крак с използването на съвременните интернет-технологии в глобалната икономика, а компютрите и мобилните телефони са навлезли в живота на града. Работещите са заети в различни области – от селското стопанство до леката промишленост и машиностроенето, от търговията до комуникациите.

ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ В МОНТАНА
Национални и международни банки
Устойчивостта на българската финансова и банкова система гарантира добра финансова помощ за всички типове бизнес. Много от Европейските банкови институции имат разкрити офиси в Монтана, като има и разкрити офиси на много от застрахователните компании, включително такива собственост на водещи европейски и американски застрахователни компании.
Райфайзен банк
тел.: 096 301291, 301292
факс: 096 303036
http://www.raiffeisen.bg
. ТБ Алианц България
тел.: 096 300811, 300801
факс: 096 300806
E-mail: admin.montana@bank.allianz.bg
http://www.allianz.bg
. Банка ДСК
тел.: 096 300510-518
факс: 096 300501
E-mail: ru1101@dskbank.bg
http://www.dskbank.bg
Банка Биохим
тел.: 096 306045
факс: 096 307269
http://www.biochim.com
. Българска пощенска банка
тел.: 096 303054
факс: 096 305051
E-mail: bpb@net-surf.net
http://www.postbank.bg
. Централна Кооперативна банка
тел.: 096 300810, 300820
факс: 096 300800
E-mail: dkrastev@ccbank.bg
http://www.ccbank.bg
Интернешънъл Асет Банк
тел.: 096 300085
Fax: 096 300089
E-mail: montana@iabank.bg
http://www.iabank.bg
. Банка Хеброс
тел.: 096 303062, 303063
факс: 096 303062
E-mail: angel.velkov@hebros.bg
http://www.hebros.bg
. Първа инвестиционна банка
тел.: 096 304400
факс: 096 304401
http://www.fibank.bg
ДЗИ Банк
тел./факс: 096 301210
http://www.roseximbank.bg
. Обединена българска банка
тел.: 096 300123
факс: 096 306296
E-mail: boteva_j@mon.ubb.bg
http://www.ubb.bg
. Стопанска и инвестиционна банка
тел.: 096 307363, 304100
факс: 096 304101
http://www.eibank.bg
SG Експрес банк
тел.: 096 391980
факс: 096 391984
http://www.sgexpressbank.bg
. Булбанк
тел.: 096 301352
факс: 0301681
http://www.bulbank.bg
. .
Застрахователни компании:
Алианц България ЗПАД
Тел.: 096 300806, 300802
Факс: 096 300803
e-mail: albg_110@net-surf.net
http://www.allianz.bg
  Евроинс ЗПАД
Тел./факс: 096 300881
Е-mail: montana2@evroins.bg
  Общинска застрахователна компания АД
Тел./факс: 096 301349
Е-mail: montana@ozk.bg
http://www.ozk.bg
Булстрад ЗПАД
Тел.: 096 300668
Факс: 096 300667
http://www.bulstrad.bg
  ДЗИ
Тел.: 096 301214
Факс: 096 301211
E-mail: dzi@net-surf.net
www.dzi.bg
  Орел ЗПАД
Тел.: 096 300797
Факс: 096 300798
E-mail: mon@orel-insurance.com
http://www.orel-insurance.com
ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В МАЛЪК ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД  
Монтана е приятен европейски град с древна история, гостоприемни жители, чиста околна среда и приятни места за отдих и туризъм. Само след час и половина път с автомобил от София ще се озовете на прекрасно място за живеене, работа и учение, с богати възможности, както за изкуство и култура, така и за пазаруване, спорт и здравеопазване. Характерният климат целогодишно предоставя възможности за забавления.
История
Монтана е създадена през древни времена като римска крепост и съумява да оцелее във възходи и падения в една богата и трагична история.
ІV век пр. Хр. І век преди Христа
Тракийските племена се заселват в плодородната и живописна долина на река Огоста. Беше открита част от древния тракийски укрепен град под старинната Римска крепост в гр. Монтана.
29 г. пр. Хр.
Земите около Монтана са окупирани от Римляни и се превръщат в Римска провинция, наречена Мизия.
134 г.
Поради стратегическото географско и икономическо разположение, в Монтана е изпратен римски военен гарнизон, наречен “Кастра ад Монтанезиум”, чийто крепостни стени в момента се извисяват над сегашния град Монтана.
161 г.
На селището официално се дава статут на град, който се назовава Монтана. Името произлиза от римското “mons”, което значи планина.
VII-VIII век:
Монтана, на практика, изчезва след разпадането на Римската Империя. По-късно славяните изграждат върху разрушения крепостен Римски град едно малко крайпътно селище, наречено Кутловица.
IX-XI век:
Малко се знае за Монтана в периода на Първото и Второто българско царство, но откритите археологически предмети от този период говорят, че селището е продължило да се разраства и се е населявало от християни.
1396:
Земите са завладени от Османската империя, след което запада като икономически и културен център.
ХVІ век:
Мястото се възражда като турска крепост в защита против австрийските нашествия. Съществуват изградени две църкви от този период.
1877:
Освобождението на Кутловица от Турско робство. Монтана оцелява от тежкия период на Османското робство благодарение на стратегическите военни, политически и пазарни функции, които има тогава.
1891:
След Освобождението на България от османско робство градът, преименуван на Фердинанд – от името на княз Фердинанд, става център на областта. През този период се развиват селското стопанство, търговията и индустрията.
1945:
Градът отново сменя своето има и е наречен Михайловград в чест на комунистическия революционер Христо Михайлов, водач на антифашисткото въстание през 1923 г.
1991:
След падането на комунистическия режим градът връща древното си име Монтана с Указ на първия демократично избран български Президент. Днес град Монтана е важен икономически, транспортен, културен и образователен център.
Спокоен живот
Жителите на Монтана се наслаждават на възможностите за уединение, спокойствие и сигурност в един малък град далече от натовареността на София. Монтана е горда с изключително ниското си ниво на престъпност, като намаляването на престъпността през 2004 г. в сравнение с 2003 г. е 10,03 %. Разкриваемостта на престъпленията в Монтана е една от най-високите в България.
Здравеопазване
Здравните заведения и служби в Община Монтана са добре структурирани и разполагат с отлично оборудване. Многопрофилна болница за активно лечение “Стамен Илиев” има акредитация – четири звезди, висококвалифициран медицински персонал, който е на разположение 24 часа в денонощието. Построеният през 2000 г. Център за спешна медицинска помощ , е един от най-добре оборудваните в България. Всичките българи имат медицински застраховки с правото на свободно избрано медицинско обслужване.
Забавления
Центърът на Общината – гр. Монтана предлага разнообразни форми на забавления. Всеки може да избира между посещението на модерни дискотеки, комфортни кафенета, разположени на открито, или уютни ресторанти, предлагащи българска национална кухня. В Монтана се предлагат всякакъв тип развлечения, осигурени от големите барове, нощни клубове, дискотеки, кафенета, казино, бинго-зала и кинотеатър.
     
     
     
     
     
Спорт и природа
Монтана е чудесно място за пикник, туризъм, риболов и занимания със спорт. В град Монтана има разположени три парка, а язовир “Огоста” се намира само на 2 км от центъра на града. На него се намира най-големият открит воден комплекс в Северозападна България – спортно-развлекателен комплекс “Аугуста”. Той се намира на стената на язовира и е едно чудесно място за спортуване със своя открит плувен басейн с олимпийски размери, пързалки с две скорости на спускане, съоръжение за бънджи-скокове, както и с възможностите за ползване на лодки за различни видове водни спортове.
Чистата и съхранена околна среда осигурява възможности за развитие на туристически спортове, лов и риболов, различни видове водни спортове. Футболът, баскетболът, волейболът, колоезденето, борбата, карате, джудо, автомобилизмът, парашутизмът и делтапланеризмът са развити в спортните центрове и лицензираните клубове на гр. Монтана. Монтана празнува също така и международния Ден на Земята в своите училища и клубове.
Култура
Богатата култура на Монтана е повлияна от различните култури, които са живели в региона в продължение на много години. Този еклектизъм се вижда не само от ценните културни и исторически паметници, разположени в много музеи, но също и от цветовете в градската среда, включваща модерни сгради, неонови реклами и кафенета, разположени на улиците – типични за Балканите.
Културните паметници и архитектурните забележителности могат да бъдат намерени както в Историческия музей, така и в Регионалната библиотека “Гео Милев”, Читалище “Разум” и Галерия “Кирил Петров”. Галерията е една от най- добре снабдените арт-галерии извън София, съдържаща повече от 2 350 произведения на изкуството. Институциите в Монтана организират и провеждат непрекъснато концерти, литературни събития, изложби, а също и лекции.
През 2001 г, Община Монтана бе горда да открие „Лапидариум”, показващ епиграфски паметници от І-ви и ІІ-ри век. Други културни паметници в близост до парка са Православният храм, Мюсюлманската джамия, къщата-музей, построена в Ренесансов стил и паметник, издигнат по времето на комунистическия режим.
Театрите, училищата и клубовете за култура също обогатяват културния живот на града чрез провежданите в тях спектакли на български народни танци и песни, допълващи се от модерните танци, музика и театър. Всяка година в Монтана се провеждат редица тържества, фестивали и съвместни културни събития.
ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНЦИИ И ФИРМИ
Туристическа агенция “ ИРКАТУР”
Организира туристически екскурзии и осигурява транспортни услуги в България и чужбина. Прави резервации за автобусни и жп-превози.
Тел./факс: 096 300704
E-mail: irkatur@asystbg.com
 
МОНТАНА АТ
Фирмата организира групови екскурзии в страната и чужбина. Прави резервации за автобус и хотел. Фирмата планира да разшири дейността си, включващо строителство на хотел и допълнителни туристически услуги на настоящото място на автобусната спирка на фирмата.
Тел.: 096 306454
096 306770
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
Създадено през 1919 година, Дружеството има статут на неправителствена организация и осигурява възможности за туризъм на социално слаби групи от обществото като пенсионери и студенти. В дружеството работят доброволци и заедно с местните клубове организират събития и обиколки в страната и чужбина, колоездене, плуване и културни събития.
Тел.: 096 305251
ХОТЕЛИ
Хотел “Монтана” **
• 11 двойни стаи, 4 единични стаи, 5 малки апартамента и 2 големи апартамента - включена закуска
• Отличен вътрешен ресторант, ресторант-градина и нощен клуб
• Обслужване за 75 човека и зала за конференция за 45 човека
Тел.: 096 300404
Факс: 096 306252
  Хотел “ Огоста” ***
• 8 двойни стаи, 2 стаи с единични легла, 2 апартамента - включена закуска
•12-15 човека за конферентна зала, ресторант и бар, лятна тераса, бинго-зала, паркинг
Тел./факс: 096 306310
Хотел “ Житомир”**
• 16 единични стаи, 65 двойни стаи и 6 апартамента – 20% отстъпки за групи
• Конферентна зала за 25 човека, 240 места в ресторант, нощен клуб, снек-бар, лятна тераса, фитнес-център, търговски и банков офис, паркинг
Тел.: 096 305582
Факс: 096 306197
  Спортно-развлекателен комплекс “Аугуста”
• Разположен на стената на Язовир “ Огоста” (на 2 км от центъра), спортния комплекс има плувен басейн, водна пързалка, бънджи-скокове, бар, летен и зимен ресторант
• 5 бунгала с изглед към Стара Планина и 10 самостоятелни стаи с двойни легла и самостоятелна баня
• Комплекса предлага също джетове, водни ски, яхти и лодки под наем
Тел.: 096 307100
Хотел - механа “Българи” **
• 2 единични стаи, 8 двойни стаи и апартамент със самостоятелна баня, телевизор, телефон и Интернет-достъп
• Резервации за автобуси/влакове, рум-сервиз, обмяна на валута, сейфове за съхраняване на ценни вещи, охраняем паркинг
• Таверна “Българи” разполага с места за 50 човека и предлага повече от 150 традиционни български ястия, както и изпълнения на живо на Българска фолклорна музика
• Кафе “Лагуна” осигурява места за 40 човека и допълнително още 40 места в градината през пролетните и летните месеци. Заведението предлага разнообразие от питиета и сладкарски изделия в приятна атмосфера.
Тел: 096 305600
Факс: 096 305601
E-mail: bulmon@abv.bg

Заповядайте, за да откриете конкурентните предимства, които Монтана предлага на местния бизнес и международните инвеститори – стратегическо местоположение, висококвалифицирана работна ръка, отзивчиви и отворени местно управление и население.
Ако у Вас възникнат някакви въпроси, докато разглеждате настоящият уебсайт, не се колебайте да се свържете с нас. Ние винаги сме на Ваше разположение, за да отговорим на всичките Ви въпроси, да обсъдим мнения или идеи, както и да осигурим повече информация за Монтана и за бъдещите възможности тук.

 
Адрес за коресподенция:  
Община Монтана
 
инж. Весела Коларска – Заместник-кмет
Тел.: 096 300 410
 
Деян Димитров – Началник отдел “Устойчиво развитие и европейска интеграция”
Тел.: 096 394 262
 
инж. Даниела Накова – Гл. експерт „Инвестиционна политика”
Тел.: 096 394 228
 
3400-Монтана,  
ул. “Извора” 1,  
Тел. + 359 (0)96 300 400  
Факс: + 359 (0)96 300 401  

Е-Mail: montana@montanabg.net

 
Internet: http://www.montanabg.net/ ; http://www.invest.bg  

На горе